Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
ANUNCI borses de treball temporal professors conservatori professional 1271/2017 91/2.2.4.6-02/2017 CREACIO DE DIVERSES BORSES DE TREBALL ESPECIALITATS CONSERVATORI PROFESSIONAL MÚSICA Ocupació pública ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT SELECTIU CONSTITUCIÓ DE BORSES DE TREBALL TEMPORAL PROFESSORS I/O PROFESSORES DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MUNICIPAL 20/07/2017
ANUNCI ORGAN DE SELECCIÓ - BORSA OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓ 848/2017 58/2.2.4.6-01/2017 CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL OFICIAL OBRER Ocupació pública ANUNCI RESULTAT CONCURS MÈRITS BORSA DE TREBALL OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓ/OBRER 20/07/2017
Anunci de Convocatòria sessió ordinària 25 07 2017 1146/2017 1.2.1 - 07.2017 Convocatòria de Sessió ordinària del Ple 25 de juliol Anuncis Convocatòria Ple sessió ordinària 25 de juliol 19/07/2017
Anunci de la convocatòria JGL sessió extraordinària 20 de juliol ref 29.2017 1253/2017 60/1.3.1-29/2017 Convocatòria de JGL, sessió extraordinària 20 de juliol Anuncis Convocatòria Junta de Govern Local sessió extraordinària 20 de juliol 19/07/2017
ANUNCI LLISTA DEFINITIVA ASPIRANTS OFICIAL DE LA CONSTRUCCIÓ , I CONVOCATÒRIA SESSIÓ ÒPRGAN DE SELECCIÓ 848/2017 58/2.2.4.6-01/2017 CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL OFICIAL OBRER Ocupació pública anunci llista definitiva i convocatòria òrgan de selecció. Borsa de treball oficials de la construcció. 18/07/2017
Anunci aprovació inicial modif pressupostària 23.2017 1262/2017 3.2.1.5.2.23.2017 Modificació de Crèdits 23/2017. Transferències de crèdit. Aplicacions diferent Area de despesa Pressupost Anunci d'aprovació inicial de la modificació pressupostària 23/2017, mitjançant transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa 17/07/2017
Comunicacio Decret - Bars, Cafeteries, Pubs i Restaurants 1241/2017 EPAR109_2017 (2.5.7.1). Determinació d'horaris de revetlles populars i dels bars i cafeteries durant la celebració de la Fira Sant Jaume 2017. Edictes AMPLIACIO D'HORARIS BARS, CAFETERIES RESTAURANTS FIRA DE SANT JAUME 2017 14/07/2017
2241-2017 - NOTA 10/2014 PUBLICACIÓ EDICTES - ANUNCIS Anuncis Informació pública en expedient de sol·licitud de tall de canyes en terrenys de domini públic hidràulic. 12/07/2017
2202-2017 -EDICTE 10/2014 PUBLICACIÓ EDICTES - ANUNCIS Edictes Notificació a: Enrique Bort Merce, la Resolució de Cancel·lació registral d'inscripció en el Registre Sanitari d'Establiments Alimentaris Menors por cessament d'activitat. 07/07/2017
Anuncio en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento 1054/2017 LAC014_2017 (2.5.4.1). Llicència ambiental per a instal.lació d'activitat consistent en subministrament de combustible carburants per a vehicles (gassolinera) al carrer del Textil, 2. Essence OF Sos, S.L.U. Arbona Olaso, José Francisco. Anuncis LLICENCIA AMBIENTAL LAC014/2017 SUBMINISTRAMENT CARBURANTS PER A VEHICLES ESSENCE OF SOS SLU 30/06/2017