Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
ANUNCI BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS-OPERÀRIES NETEJA DEPENDÈNCIES 1468/2016 115/2.2.4.6-01/2016 Exp. constitució de borsa de Treball (Personal neteja edificis) Ocupació pública ANUNCI CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS/OPERÀRIES DE NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ALTRES CENTRES. 19/04/2017
ANUNCI CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS SERVEIS MÚLTIPLES 1467/2016 116/2.2.4.6-02/2016 Convocatòria i proves de selecció creacio borsa de treball laboral de - operaris serv. múltiples Ocupació pública ANUNCI CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS SERVEIS MÚLTIPLES DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA 19/04/2017
1244-2017 EDICTE 10/2014 CERTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ EDICTES Edictes Es fa saber que D. Antonio Poveda Castillo i Dª María Amparo Juan Colomer han inscrit al seu favor en el Registre la finca que es descriu en el terme muncipal d'Albaida. 11/04/2017
1246-2017 .ANUNCI 10/2014 CERTIFICACIÓ I DEVOLUCIÓ EDICTES Anuncis Anunci d'informació pública en expedient de concessió d'aigües subterrànies. 11/04/2017
Anuncio aprov defin modif núm. 5 PGOU Albaida (tauler anuncis) 1761/2015 MPGOU 5 - 001_2015 (2.5.1.10). Modificació puntual del PGOU N. 5 sobre: instal.lació al nucli urbà de forns tradicionals i antenes wifi, instal.lació de gassolineres als polígons industrials, caserna guàrdia civil. Urbanisme Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 5 del PGOU de la ciutat d'Albaida 04/04/2017
anunci baremació mèrits i puntuació final procediment selectiu OPERARIS SERVEIS MÚLTIPLES 1467/2016 116/2.2.4.6-02/2016 Convocatòria i proves de selecció creacio borsa de treball laboral de - operaris serv. múltiples Ocupació pública Anunci de baremació de mèrits i puntuació final del procediment selectiu d'operaris de serveis múltiples 03/04/2017
ANUNCI BECA POST 919/2016 86/2.7.15-06/2016 Beca de formació en el marc del Programa de Pràctiques per a jovens postgraduats o técnics superiors de cicles formatius de grau superior (modalitat post) Ocupació pública ANUNCI DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS PER A LA CONCESSIÓ D’UNA BECA DE FORMACIÓ (MODALITAT POST): BECA CENTRE DE LA DONA 30/03/2017
anunci baremació mèrits i puntuació final procediment selectiu OPERARIS NETEJA DEPENDÈNCIES 1468/2016 115/2.2.4.6-01/2016 Exp. constitució de borsa de Treball (Personal neteja edificis) Ocupació pública Llista definitiva de la borsa de treball d'operaris de neteja 28/03/2017
Edicte cobrament Impost Vehicles, Fem i Guals Permanents 2017 418/2017 1.1.1.5 Publicació d'anuncis i edictes en el tauler municipal Edictes Edicte cobrament impost de vehicles, taxa fem i guals permanets 2017 01/03/2017
Llista definitiva de candidats a Jurat bienni 2017-2018 Els Meus Documents Altres Anuncis Llistat definitiu de candidats a Jurats. Període de vigència fins al 31 de desembre de 2018 09/01/2017