Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
Anunci de Convocatòria Ple sessió ordinària 26 09 2017 1440/2017 Convocatòria de Sessió del Ple Anuncis Convocatòria Ple, sessió ordinària, 26 de setembre 22/09/2017
Anunci de la convocatòria JGL sessió ordinària 22 de setembre ref 37.2017 1523/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncis Convocatòria Junta de Govern Local, sessió ordinària 22 setembre 21/09/2017
EDICTE APROVACIÓ RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT D'ALBAIDA 2017 1255/2017 87/2.2.1.5.3-01/2017 Aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament d'Albaida Ocupació pública EDICTE PEL QUAL ES FA PÚBLICA LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL APROVADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ 13/09/2017
Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida 1347/2017 Procediment Genèric Anuncis Informació pública de l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida 13/09/2017
Edicte publicació aprov. definitiva modif. plantilla 1229/2017 86/2.2.1.5.1-01/2017. Aprovació modificació plantilla de personal funcionari Ocupació pública EDICTE DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA SOBRE ELEVACIÓ A DEFINITIU DE L’ACORD DEL PLE DE LA CORPORACIÓ SOBRE APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT D’ALBAIDA 06/09/2017
Edicte exposició pública Compte General 2016 1200/2017 3.2.1.2.2017. Compte General 2016 Pressupost EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA COMPTE GENERAL 2016 DICTAMINAT PER LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 01/09/2017
ANUNCI APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017 1143/2017 3.2.1.1.2017 Expedient d'Aprovació del Pressupost General de l'Ajuntament d'Albaida 2017 Pressupost ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA 2017, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL 31/08/2017
Informe Intervencio 287 sobre PMP Trimestral 2T 2017 1291/2017 3.1.8.2T.2017 Rendició Trimestral Informació Ministeri HFP Anuncis INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA SOBRE EL CÀLCUL DEL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS (PMP). Segon Trimestre 2017 28/07/2017
ANUNCI BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS-OPERÀRIES NETEJA DEPENDÈNCIES 1468/2016 115/2.2.4.6-01/2016 Exp. constitució de borsa de Treball (Personal neteja edificis) Ocupació pública ANUNCI CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS/OPERÀRIES DE NETEJA DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I ALTRES CENTRES. 19/04/2017
ANUNCI CREACIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS SERVEIS MÚLTIPLES 1467/2016 116/2.2.4.6-02/2016 Convocatòria i proves de selecció creacio borsa de treball laboral de - operaris serv. múltiples Ocupació pública ANUNCI CONSTITUCIÓ BORSA DE TREBALL TEMPORAL OPERARIS SERVEIS MÚLTIPLES DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L'AJUNTAMENT D'ALBAIDA 19/04/2017